ผลงานครู
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสมัย ปินตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:54  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายสมัย ปินตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:53  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นางจิณัฐตา หนูพุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:53  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายวิรัตน์ เนตรวีระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:52  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:12  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:12  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นางมุกดา คำชั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:11  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางมุกดา คำชั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:11  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:08  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:07  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..