ผลงานครู
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสมัย ปินตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:54  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายสมัย ปินตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:53  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นางจิณัฐตา หนูพุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:53  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายวิรัตน์ เนตรวีระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,14:52  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:12  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:12  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นางมุกดา คำชั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:11  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางมุกดา คำชั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:11  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:08  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:07  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..