คณะผู้บริหาร

นายอธึก ป้องคำรด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา