กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศตวรรษ ยศหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1