กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุทิน ถุงเสน
ครู คศ.3

นางมุกดา คำชั่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1