กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุทิน ถุงเสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางมุกดา คำชั่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1