ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอธึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :