ภาพกิจกรรม
การเตรียมพื้นที่ปลูกมัลเบอรี่ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน บ้านปางสาและบ้านน้ำโมงในการเตรียมพื้นที่ปลูก
วันที่ 13 กค 2564 เตรียมพื้นที่ปลูกมัลเบอรี่ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน บ้านปางสาและบ้านน้ำโมงในการเตรียมพื้นที่ปลูก
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2564,15:52   อ่าน 12 ครั้ง