ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน   

                      โรงเรียนบ้านน้ำโมง ปางสา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  141  บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5  ตำบลผาตอ  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   ก่อสร้างเมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2507   คณะกรรมการที่ริเริ่มจัดสร้างโรงเรียน โดยการนำของ นายรัตน์ ใบยา  กำนันตำบลผาตอ  นายปั๋น อินทิวงค์  ผู้ใหญ่บ้านน้ำโมง  นายแสน ขอคำ  ผู้ใหญ่บ้านปางสา   และคณะกรรมการหมู่บ้าน     การก่อสร้างครั้งแรกได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก   มร.ดอน   ไบเออร์ นักสอนศาสนาชาวอเมริกัน  ได้บริจาควัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 2,900 บาท   ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านได้บริจาคสมทบ อีกเป็นเงิน 4,100 บาท  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงสังกะสี กว้างขนาด  8  เมตร  ยาว 12 เมตร ทางราชการได้แต่งตั้ง นายคำลือ  ใบยา  มาดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่  เปิดทำการสอนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียน 47  คน ต่อมาในปีการศึกษา  2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา