ผู้บริหาร

นายวิชาญ ใบยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 267821
Page Views 318807
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งอบ ทุ่งช้าง 0877898133
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) งอบ ทุ่งช้าง
4 โรงเรียนบ้านน้ำลาด งอบ ทุ่งช้าง
5 โรงเรียนบ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
7 โรงเรียนบ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
8 โรงเรียนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
9 โรงเรียนบ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
11 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง
12 โรงเรียนบ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และ ทุ่งช้าง 054-795123
14 โรงเรียนบ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง
15 โรงเรียนบ้านเวียงสอง และ ทุ่งช้าง
16 โรงเรียนบ้านน้ำสอดสาขาน้ำเพาะ และ ทุ่งช้าง
17 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว จอมพระ ท่าวังผา
18 โรงเรียนบ้านยู้ จอมพระ ท่าวังผา
19 โรงเรียนบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา
20 โรงเรียนบ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา
21 โรงเรียนบ้านปง ตาลชุม ท่าวังผา
22 โรงเรียนบ้านสบสาย ตาลชุม ท่าวังผา
23 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตาลชุม ท่าวังผา 054 686 129
24 โรงเรียนบ้านสบหนอง ตาลชุม ท่าวังผา
25 โรงเรียนบ้านน้ำป้าก ตาลชุม ท่าวังผา
26 โรงเรียนบ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา
27 โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) ท่าวังผา ท่าวังผา
28 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผา ท่าวังผา
29 โรงเรียนสุวรรณรัตน์ ท่าวังผา ท่าวังผา
30 โรงเรียนอนุบาลนิธากร ท่าวังผา ท่าวังผา 0899991571
31 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ ท่าวังผา ท่าวังผา
32 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา
33 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป่าคา ท่าวังผา
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าคา ท่าวังผา
35 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ป่าคา ท่าวังผา
36 โรงเรียนบ้านฝายมูล ป่าคา ท่าวังผา
37 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ผาตอ ท่าวังผา 085-716 1261
38 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา 054-760233
39 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา
40 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา
41 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง ท่าวังผา
42 โรงเรียนบ้านแหน ผาทอง ท่าวังผา 054-798737
43 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง ท่าวังผา 081-7461845 , 054-760117
44 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ผาทอง ท่าวังผา
45 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยม ท่าวังผา
46 โรงเรียนบ้านพร้าว ยม ท่าวังผา
47 โรงเรียนบ้านก๋ง ยม ท่าวังผา
48 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยม ท่าวังผา
49 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ยม ท่าวังผา
50 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริม ท่าวังผา
51 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ ริม ท่าวังผา
52 โรงเรียนบ้านม่วง ศรีภูมิ ท่าวังผา
53 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา
54 โรงเรียนบ้านคัวะ ศรีภูมิ ท่าวังผา
55 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ศรีภูมิ ท่าวังผา
56 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิ ท่าวังผา
57 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา
58 โรงเรียนแสนทองวิทยา แสนทอง ท่าวังผา 0857110208
59 โรงเรียนบ้านสว้า ดงพญา บ่อเกลือ
60 โรงเรียนบ้านสะปัน ดงพญา บ่อเกลือ
61 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 088-4127671
62 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ
63 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
64 โรงเรียนบ้านนาคอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
65 โรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
66 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 054-778071
67 โรงเรียนบ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
68 โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
69 โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
70 โรงเรียนบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
71 โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
72 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ
73 โรงเรียนบ้านนากอก ภูฟ้า บ่อเกลือ
74 โรงเรียนบ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ
75 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้า บ่อเกลือ
76 โรงเรียนบ้านป่าหัด ปัว ปัว 054-791018
77 โรงเรียนปัว ปัว ปัว
78 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ปัว ปัว
79 โรงเรียนบ้านขอน ปัว ปัว
80 โรงเรียนบ้านร้อง ปัว ปัว 054791641
81 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปัว ปัว
82 โรงเรียนบ้านป่าลาน ปัว ปัว 08-9262-5642
83 โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ป่ากลาง ปัว
84 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ป่ากลาง ปัว 086-1165652
85 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ป่ากลาง ปัว
86 โรงเรียนบ้านผาเวียง ภูคา ปัว -
87 โรงเรียนพนาสวรรค์ ภูคา ปัว 054-760149
88 โรงเรียนบ้านปางยาง ภูคา ปัว
89 โรงเรียนภูคาวิทยาคม ภูคา ปัว
90 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์ ภูคา ปัว
91 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคา ปัว 054-760258
92 โรงเรียนบ้านกอกจูน ภูคา ปัว
93 โรงเรียนวรนคร วรนคร ปัว
94 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร วรนคร ปัว 054-688040
95 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาเพชร ปัว
96 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชร ปัว 054-756263
97 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ศิลาเพชร ปัว 054-718848
98 โรงเรียนไตรประชาวิทยา ศิลาแลง ปัว 054792188
99 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง ปัว 054-718417
100 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สกาด ปัว
101 โรงเรียนสกาดพัฒนา สกาด ปัว 0857073253
102 โรงเรียนบ้านส้าน สถาน ปัว 054- 688484
103 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สถาน ปัว
104 โรงเรียนบ้านนาฝาง สถาน ปัว
105 โรงเรียนบ้านน้ำยาวสาขาห้วยหลักลาย อวน ปัว
106 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว
107 โรงเรียนบ้านน้ำยาว อวน ปัว 054-760255
108 โรงเรียนบ้านไร่ อวน ปัว 054-683533
109 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว 054-688593
110 โรงเรียนบ้านปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว 054688557
111 โรงเรียนบ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว
112 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) แงง ปัว
113 โรงเรียนบ้านพาน แงง ปัว 054-688849
114 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง แงง ปัว
115 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา ปัว
116 โรงเรียนบ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว
117 โรงเรียนศรีสระวงค์ ไชยวัฒนา ปัว 0844325611
118 โรงเรียนบ้านหนาด ไชยวัฒนา ปัว
119 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว
120 โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ ชนแดน สองแคว
121 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ชนแดน สองแคว 054-760228
122 โรงเรียนบ้านปางกอม ชนแดน สองแคว
123 โรงเรียนบ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว
124 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นาไร่หลวง สองแคว
125 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาไร่หลวง สองแคว
126 โรงเรียนบ้านน้ำโมง นาไร่หลวง สองแคว
127 โรงเรียนบ้านปางปุก นาไร่หลวง สองแคว 054-777079
128 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ยอด สองแคว
129 โรงเรียนบ้านปางส้าน ยอด สองแคว
130 โรงเรียนบ้านผาหลัก ยอด สองแคว 054229760
131 โรงเรียนบ้านสะเกิน ยอด สองแคว
132 โรงเรียนบ้านยอด ยอด สองแคว 054760229
133 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
134 โรงเรียนบ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
136 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
137 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
138 โรงเรียนบ้านด่านสาขาบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
139 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
140 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนบ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
143 โรงเรียนบ้านปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
145 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
146 โรงเรียนบ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง
147 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง
148 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา พญาแก้ว เชียงกลาง
149 โรงเรียนบ้านน้ำคา พญาแก้ว เชียงกลาง
150 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง 096-8634226
151 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พระธาตุ เชียงกลาง
152 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ เชียงกลาง
153 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง
154 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง
155 โรงเรียนธาราบรรพต พระธาตุ เชียงกลาง
156 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พระพุทธบาท เชียงกลาง
157 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาท เชียงกลาง 054-701131
158 โรงเรียนบ้านตึ๊ด พระพุทธบาท เชียงกลาง 054798-586
159 โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง
160 โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง
161 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ เชียงกลาง เชียงกลาง
162 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง เชียงกลาง
163 โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง
164 โรงเรียนบ้านสบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797003
165 โรงเรียนอิมมานูเอลเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง
166 โรงเรียนบ้านใหม่ เชียงคาน เชียงกลาง
167 โรงเรียนบ้านดอนแท่น เชียงคาน เชียงกลาง 054797499
168 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา เปือ เชียงกลาง
169 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เปือ เชียงกลาง
170 โรงเรียนไตรคามวิทยา เปือ เชียงกลาง
171 โรงเรียนบ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง 054-797593
172 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง
173 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ เปือ เชียงกลาง